Quantos ekosystem

Rozwiązania dla obszarów IoT/M2M, B2B

2017-06-15

Quantos Connectivity

Rozwiązanie Quantos Connectivity to warstwa mediacyjno-software’owa znajdująca się pomiędzy urządzeniami IoT/M2M a platformą zarządzającą Klienta.

Rozwiązanie agreguje i dostarcza dane z urządzeń IoT/M2M (liczniki, sensory, kontrolery itp.) przesyłane w różnych modelach komunikacyjnych i z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacyjnych (DATA, SMS, USSD).

Oprócz obsługi komunikacji z wykorzystaniem karty SIM rozwiązanie zapewnia przechowywanie danych oraz analitykę i raportowanie z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji. Istnieje możliwość wizualizacji danych dla użytkownika, a także notyfikacji na zewnętrzny serwer poprzez callback url, email, plik płaski itp. Rozwiązanie wykorzystuje warstwę integracyjną API i jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie Klientów posiadających duże ilości kart SIM.

Innowacyjnym aspektem jest użycie kanału USSD do przesyłania danych do systemu agregującego (SMS/DATA jako kanał alternatywny).


Korzyści z wykorzystania Quantos Connectivity:

 • bezpieczeństwo przesyłania danych dzięki wykorzystaniu kanału USSD (transmisja odbywa się tylko wewnątrz sieci GSM operatora – nie wychodzi do otwartego Internetu)
 • brak użycia kanału DATA
 • możliwość przesyłania danych binarnych
 • mniejsze zużycie energii urządzeń
 • krótszy czas przesyłania danych ze względu na brak konieczności zestawiania sesji GPRS
 • możliwość pracy w trudnych warunkach radiowych (miejsca o niskim poziomie sygnału radiowego)
 • identyfikacja źródła danych na podstawie numeru SIM
 • łatwość integracji (API)
 • możliwość korzystania w przyszłości z IoT Quantos Cloud obsługującego Quantos Connectivity
 • alternatywna obsługa kanałów SMS i GPRS

Podstawowe funkcje i wymagania dla usługi Quantos Connectivity:

 • obsługa danych z urządzeń i sensorów IoT z wykorzystaniem kanału USSD (2G /3G /LTE) poprzez standardowe komendy AT (3GPP TS 27.005, 3GPP TS 27.007)
 • użycie kart SIM M2M Orange Polska
 • użycie API Orange Polska
 • przekierowanie on-line informacji przesyłanej z urządzeń na jeden z kanałów:
  • serwer klienta (callback url)
  • kanał mailowy
  • kanał SMS
 • agregacja informacji z urządzeń i ich dalsze udostępnianie poprzez API
 • agregacja informacji z urządzeń z możliwością generacji raportów statystycznych